Projekt - Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjneAktualna informacja dotycząca liczby miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych po zakończeniu realizacji projektu - 19, w tym:
1) 10 miejsc w 2 mieszkaniach treningowych (wszystkie miejsca zajęte) i 4 w mieszkaniu wspomaganym (wszystkie miejsca zajęte);
2) 2 opiekunów do realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
3) 1 psycholog;
4) 1 psychoterapeuta;
5) 1 pracownik socjalny.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. usług proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 32 281 41 23.

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE: 


https://www.facebook.com/Mieszkania-Chronione-ul-J%C3%B3zefczaka-14-w-Bytomiu-103390031624186

02.08.2022 r.
31 lipca zakończyła się realizacja projektu. Z oferowanego wsparcia skorzystało łącznie 99 mieszkańców miasta Bytom.


28.07.2022 r.
W lipcu 2022 r. uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w wyjazdowych zajęciach terapeutycznych i treningach uspołeczniających, dzięki czemu odwiedzili Ustroń i Wisłę, Lecholand w Piasku, Ogrody Kapias w Goczałkowicach-Zdroju, Planetarium Śląskie w Chorzowie oraz wzięli udział w spływie kajakowym.

01.07.2022 r.
W czerwcu 2022 r. zrealizowano 7-dniowy wyjazd odciążeniowy do Piwnicznej-Zdroju dla 9 opiekunów osób przewlekle psychicznie chorych, którego celem było ich wzmocnienie (m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia) oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

27.05.2022 r.
Od przyszłego miesiąca rozpocznie się realizacja usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu.  

03.04.2022 r.
Pod koniec marca 2022 r. rozpoczęła się realizacja ostatniej z zaplanowanych form terapii zajęciowej Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę. Zajęcia te również mają wielki walor terapeutyczny, poprzez rzeźbę, malarstwo czy śpiew otwierają dostęp do potrzeb, emocji i lęków uczestnika zajęć, co znacznie ułatwia dotarcie do niego z odpowiednią pomocą. 

18.03.2022 r.
W pierwszej połowie marca uczestnicy/-czki projektu rozpoczęli korzystanie z dwóch kolejnych form terapii zajęciowej, mających pozytywny wpływ na ich sprawność i zdrowie psychiczne – rozpoczęły się zajęcia w ramach Choreoterapii i Teatroterapii. Pierwsza wymieniona forma wsparcia opiera się na terapeutycznych walorach tańca, wspiera procesy samopoznania, wpływa na świadomość ciała. Z kolei Teatroterapia to technika terapeutyczna oparta o zajęcia teatralne i sceniczne, która m.in. pomaga odzyskać zaufanie jednostki we własne siły, odzyskać poczucie wartości własnej, pobudzić  wyobraźnię i kreatywność. Kontynuowane były również zajęcia z zakresu Rękodzieła i Dogoterapii.

28.02.2022 r.
W lutym zakończyła się realizacja treningów usamodzielniających dla uczestników/-czek projektu. Mieli oni okazję skorzystać z trzech rodzajów treningu: trening prowadzenia gospodarstwa domowego, trening umiejętności społecznej oraz trening budżetowy. Udział w treningach jest ważnym elementem wsparcia, który ułatwi uczestnikom/-czkom radzenie sobie z problemami życia codziennego.

22.11.2021 r.
W listopadzie rozpoczęto cykl terapii zajęciowej dla uczestników/-czek projektu, której zadaniem jest poprawa sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej, komunikacji z innymi ludźmi oraz budowanie poczucia wartości. Zajęciami w ramach wyżej wspomnianej terapii, które rozpoczęły się jako pierwsze  są warsztaty z zakresu rękodzieła i dogoterapii.

29.10.2021 r.
W październiku rozpoczęły się zajęcia pn. „Jak dbać o zdrowie fizyczne”, których celem jest przekazanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz dbania o kondycję fizyczną. W ramach usługi realizowane są zarówno zajęcia grupowe jak i masaże indywidualne, mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej uczestników/-czek projektu, pogorszonej przez pandemię koronowirusa.

27.08.2021
Pragniemy poinformować, iż realizacja projektu została wydłużona do dnia 31 lipca 2022 r.

28.05.2021
Od dnia 27 maja br., dzięki poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej, kolejna grupa uczestników/-czek projektu może korzystać z treningów usamodzielniających.

07.04.2021
W marcu 2021 roku dziesiątka uczestników/-czek projektu rozpoczęła realizację treningów usamodzielniających w ramach, których skorzystają z treningów: umiejętności społecznych, budżetowego oraz treningu kulinarnego. Udział w treningach pozwoli uczestnikom/-czkom projektu na poprawę ich funkcjonowania w codziennym życiu.

10.02.2021
W styczniu br. uruchomiona została kawiarenka terapeutyczna. To wyjątkowe miejsce, w którym osoby zmagające się z zaburzeniami psychicznymi oraz ich opiekunowie mogą uzyskać darmową, specjalistyczną pomoc. Kawiarenka jest również miejscem, w którym można się spotkać, wymienić się doświadczeniami i nawiązać relacje z osobami, znajdującymi się w podobnej sytuacji. Zapraszamy w następujące dni:
Wtorki od 13:00 do 18:00
Środy od 15:00 do 19:00
Piątki od 11:00 do 16:00

11.01.2021
Pragniemy poinformować, iż rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do czasu zrekrutowania zakładanej liczby osób.

08.12.2020
Od listopada br. uczestnicy/-czki projektu mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa prowadzonego przez psychologa, psychoterapeutę oraz pracownika socjalnego, dzięki czemu mogą uzyskać fachową pomoc w rozwiązaniu swoich problemów. Zajęcia będą prowadzone przez cały okres trwania projektu i mogą w nich uczestniczyć zarówno osoby psychicznie chore, jak również ich opiekunowie.

02.11.2020
W minionym miesiącu uruchomione zostały dwa mieszkania wspomagane oraz jedno mieszkanie chronione dla uczestników/czek projektu. Mieszkania zostały w wyposażone w niezbędny sprzęt oraz meble. Zatrudniono wykwalifikowaną kadrę (4 opiekunów mieszkań, pracownika socjalnego, psychologa oraz terapeutę), która przez cały okres realizacji projektu będzie miała za zadanie wspierać uczestników/-czki projektu w ich codziennym funkcjonowaniu oraz prowadzić dla nich liczne form wsparcia (m.in. zajęcia plastyczne, relaksacyjne, treningi społeczne, treningi usamodzielniające).

09.10.2020
W dniu 9 października 2020 r. Pani Izabela Domagała - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Mariusz Wołosz - Prezydent Miasta Bytomia oraz Pan Grzegorz Baranowski - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dokonali uroczystego otwarcia dwóch mieszkań wspomaganych oraz jednego chronionego przy ulicy Józefczaka 14.
Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać tutaj:
http://bip.dpsdladoroslych.bytom.pl/index.php?id=165&zoom=116

25.09.2020
UWAGA! Rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 31 stycznia 2021 r.

01.09.2020
W dniu 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pod nazwą „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu potrwa do 30 kwietnia 2022 r.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności w Bytomiu zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych skierowanych do osób przewlekle psychicznie chorych oraz do ich opiekunów.
Od 7 września br. rozpoczyna się rekrutacja kandydatów/ek do wzięcia udziału w projekcie.
W projekcie mogą wziąć udział osoby które mają ukończone 18 lat, mieszkają na terenie miasta Bytom oraz:
- są przewlekle psychicznie chore lub
- są opiekunami niezawodowymi osób chorych psychicznie. 
Osoby przewlekle psychicznie chore w ramach projektu mogą skorzystać z:
- możliwości zamieszkania w jednym z 3 mieszkań wspomaganych objętych wsparciem opiekuna,
- poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pracownik socjalny, pracownik socjalny),
- wsparcia terapeutycznego,
- treningów usamodzielniających.
Opiekunom osób przewlekle psychicznie chorych oferujemy:
- poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pracownik socjalny),
- wsparcie terapeutyczne,
- udział w atrakcyjnym wyjeździe odciążeniowym. 
Rodzaj wsparcia dla każdego z uczestników zostanie dobrany indywidualnie, na podstawie opracowanego specjalnie dla niego Indywidualnego Planu Wsparcia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, a następnie o pobranie i wypełnienie Formularza rekrutacji oraz złożenie go wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w siedzibie DPS do dnia 25 września 2020 r.

Dokumenty projektu „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych”:

- Regulamin rekrutacji (plik do  pobrania

- Formularz rekrutacji (plik do pobrania)


Tytuł projektu: Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób  przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.04.2022
Wartość całkowita projektu: 1.443.469,92 PLN
Wartość dofinansowania UE: 1.342.427,02 PLN
Wartość wkładu własnego: 101.042,90 PLN

Po zmianach:
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.07.2022
Wartość całkowita projektu: 1.687.656,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 1.569.520,08 PLN
Wartość wkładu własnego: 118.135.92 PLN

Cel główny projektu: wzrost dostępności w Bytomiu zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych skierowanych do 94 osób (45 K i 49 M).

Zadania:
1) Uruchomienie i wyposażenie: 2 wspomaganych oraz 1 chronionego;
2) Zatrudnienie opiekunów mieszkań, którzy będą czuwać nad funkcjonowaniem mieszkańców i prowadzić podstawowe treningi usamodzielniające;
3) Zatrudnienie pracownika socjalnego, który będzie prowadził pracę socjalną na rzecz mieszkańców;
4) Zatrudnienie terapeuty, który będzie prowadził różnorodne prace terapeutyczne (np. terapia zajęciowa, kulinarna i arteterapia);
5) Uruchomienie i wyposażenie Centrum Usług Społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenia, w którym psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny będą prowadzić m.in. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i socjalne, treningi umiejętności społecznych. Miejscem spotkań będzie działająca w ramach Centrum Kawiarenka Terapeutyczna.
6) Zorganizowanie 2 wyjazdów odciążeniowych dla opiekunów osób przewlekle psychicznie chorych, których celem będzie ich wzmocnienie psychiczne i motywacyjne oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022
Dokument oglądany razy: 415
Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 13.05.2024, 18:02
Wydruk ze strony: bip.dpsdladoroslych.bytom.pl z dnia: 22.07.2024 22:26:19
www.MegaBIP.pl