Status prawny

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu jest jednostką organizacyjną Miasta Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Bytomia.

Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022
Dokument oglądany razy: 1 924
Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 28.02.2022, 07:07
Wydruk ze strony: bip.dpsdladoroslych.bytom.pl z dnia: 04.03.2024 09:21:40