MegaBIP 4

Kompetencje

W kompetencji Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych leży realizacja zadań statutowych Domu, zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa miejscowego, statucie Domu Pomocy Społecznej, regulaminie organizacyjnym Domu oraz aktów wykonawczych do ustaw na podstawie których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej .


Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 28.02.2022, 07:08
Dokument oglądany razy: 2 851
Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022