MegaBIP 4

Projekt - Dostępny DPS dla Dorosłych

Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych.Tytuł projektu: Dostępny DPS dla Dorosłych

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2024
Wartość całkowita projektu: 393 424,71 PLN
Wartość dofinansowania ze środków PFRON: 314 739,76 PLN
Wartość wkładu własnego: 78 684,95 PLN

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności infrastruktury Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno- komunikacyjnych.

Krótki opis projektu:

Pierwszego stycznia 2024 r. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu rozpoczął realizację projektu Dostępny DPS dla dorosłych, współfinansowanego ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W ramach projektu zrealizowane będą następujące zadania przyczyniające się do poprawy dostępności budynków DPS dla osób z niepełnosprawnościami:

1)      Budowa pochylni dla wózków inwalidzkich, które będą prowadziły z placu wewnętrznego, bezpośrednio do dwóch budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu. Budowa pochylni przyczyni się do zwiększenia samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami  oraz ułatwi im swobodne przemieszczanie się po terenie DPS.

2)      Modernizacja dźwigu osobowego, dzięki której zostanie on dostosowany do obecnie obowiązujących norm i przepisów oraz wytycznych dot. dostępności.

3)      Zakup schodołazu gąsienicowego, w celu zapewniania osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich alternatywnego dostępu do budynku.

4)      Zakup przenośnej pętli indukcyjnej, w celu poprawy komunikacji z osobami słabosłyszącymi, które korzystają z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.


Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 29.12.2023, 16:27
Dokument oglądany razy: 1 991
Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 27.12.2023