MegaBIP 4

Projekt - Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom

W dniu 31 lipca 2020 roku została zakończona relaizacja projektu pn. "Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom"

--


Czerwiec 2020
W okresie od marca do czerwca 2020 prace remontowe w kamienicy w szybkim tempie zbliżały się do końca. W tym okresie udało się między innymi: wykonać konstrukcję i obudowę ścianek działowych w całym budynku, zamontować sufity podwieszane w całym budynku, wykonać detale dekoracyjne na elewacji, rozpocząć prace związane z malowaniem ścian i sufitów na wszystkich kondygnacjach, dokończyć orurowanie instalacji wod.-kan. oraz okablowanie instalacji elektrycznej. Dodatkowo zamontowano wszystkie lampy i oprawy oświetleniowe na parterze i na klatce schodowej budynku. W najbliższym miesiącu planuje się zakończenie prac remontowych. 
Luty 2020
W okresie od października 2019 do lutego 2020 kontynuowano prace remontowe w kamienicy, którą już wkrótce zamieszkają mieszkańcy nowych mieszkań chronionych. W wyżej wymienionym okresie postęp prac znacznie przybliżył się do realizacji tego celu. Udało się w tym czasie wykonać większość prac koniecznych do zainstalowania schodów żelbetonowych na klatce schodowej oraz windy, postawiono część ścianek działowych, ocieplono ściany, zamontowano stolarkę okienną, wykonano instalację przeciwpożarową oraz większość orurowania instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także część okablowania instalacji elektrycznej. Jeśli dalsze prace będą postępować zgodnie z planem mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy roboty zostaną całkowicie ukończone. 
Wrzesień 2019
W okresie od maja do września 2019 r. kontynuowano prace związane ze wzmacnianiem i podbijaniem fundamentów, rozbiórką starych stropów oraz montażem nowych. Następnie zabetonowano stropy od strony ul. Józefczaka, wykonano prace zabezpieczające, przystąpiono do rozbiórki ściany przy klatce schodowej, wykonano zbrojenia płyty fundamentowej w miejscu szybu windy, wykonano zbrojenie wieńca i rdzeni szybu windowego, nadproży szybu, stropów wokół szybu oraz stropu nad piwnicą oraz zakończono murowania ściany szybu do poziomu stropu nad parterem. Prace przebiegały bez większych zakłóceń. 
Kwiecień 2019
W okresie od grudnia 2018 do kwietnia 2019 prowadzono pierwszy etap prac budowlanych w ramach których wykonano m.in.: rozbiórkę części dachu, wzmocnienie fundamentów oraz wewnętrzne prace rozbiórkowe i wyburzeniowe. Nie obeszło się bez drobnych komplikacji - podczas wykonywania prac przygotowawczych, na elewacji stwierdzono zły stan techniczny ścian. Problem udało się szybko rozwiązać - konieczne było wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowanie drugiej wersji projektu wykonawczego uwzględniającego rozwiązania zamienne w postaci: wykonania płyty fundamentowej dla tej części budynku. Mamy nadzieję, że dalsze pracę pójdą już całkiem sprawnie. 
Listopad 2018
Wykonano pierwsze kroki prowadzące do celu, którym jest wyremontowanie budynku położonego przy ulicy Józefczaka 14 i zaadaptowanie go na mieszkania chronione. Wykonano ekspertyzę konstrukcyjną, inwentaryzację budynku i pełną dokumentację projektową związaną z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz dokonano analizy technicznej, ekonomicznej i finansowej projektu. Następnie zakupione zostały materiały niezbędne do wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego i zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. przeprowadzenia robotach budowlanych.
W dniu 11.09.2018 podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym KORABUD Adam Kordek z siedzibą w Gliwicach. Teraz prace remontowe na pewno ruszą pełną parą. 

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług mieszkalnictwa wspomaganego oraz usług realizowanych w ramach Centrum Usług Społecznych dla osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców Bytomia, poprzez przebudowę i adaptację budynku przy ul. Józefczaka 14 na 1 mieszkanie chronione i 2 mieszkania treningowe dla 14 osób wraz z zapleczem treningowym dla potrzeb CUS. 
Projekt przewiduje przygotowanie dokumentacji technicznej, przebudowę i adaptację zdegradowanego budynku. Przyczyni się do deinstytucjonalizacji usług społecznych, tj. procesu przejścia od opieki instytucjonalnej osób przewlekle psychicznie chorych do usług świadczonych w lokalnej społeczności. Projekt jest komplementarny z projektem „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (planowane rozpoczęcie: III kwartał 2019). Realizacja projektów pozwoli na wdrożenie nowej kompleksowej usługi społecznej w formie mieszkań chronionych jak i usług w CUS.

Wartość całkowita projektu: 2 975 003,10 zł 
Dofinansowanie ogółem: 2 735 255,51 zł 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 447 333,88 zł 

Termin realizacji: 01.12.2015 r.- 31.07.2020 r.

www.mapadotacji .gov.plOpublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 28.07.2022, 12:17
Dokument oglądany razy: 2 077
Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022