MegaBIP 4

Przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, ul. Dworcowa 7 jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu jest jednostką szczególną, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Ma charakter ponadgminny. Zamieszkuje w nim 135 osób.
Zgodnie z wydanym zezwoleniem Wojewody Śląskiego – decyzja Nr PS/II/9013/10/10 z dnia 22 września 2010 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163), działalność Domu gwarantuje mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie, który został opisany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r. poz. 964).
W Domu realizowane są następujące usługi:
BYTOWE - usługi polegające na zapewnieniu mieszkańcom Domu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury, posiłków, utrzymania porządku, itp.
OPIEKUŃCZE - usługi polegające na zapewnieniu mieszkańcom odpowiedniej opieki, pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby, a także utrzymania higieny, itp.
WSPOMAGAJĄCE - usługi polegające na zaspokojeniu pozostałych potrzeb mieszkańców, w tym potrzeb w zakresie podejmowanych oddziaływań terapeutycznych, potrzeb kulturalno – oświatowych, religijnych i innych w zależności od potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 28.02.2022, 07:23
Dokument oglądany razy: 2 535
Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022