MegaBIP 4

Status prawny

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu jest jednostką organizacyjną Miasta Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Bytomia.


Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 28.02.2022, 07:07
Dokument oglądany razy: 2 413
Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022